Sulfotar SC 800

Oligro Sulfotar SC 800 Elementel Sıvı Kükürttür. Toprak pH’ının düşürülmesinde etkilidir. Topraktaki yüksek pH’dan dolayı alınamayan makro ve mikro elementlerin alınımını kolaylaştırır.

Teknoloji: NOCH
Ambalaj: 1 – 5 – 20 Litre
pH: 7,71
EC: 0,03

Stok kodu: SC800

Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için yetiştiriciliğin uygun safhasında;

  • Yapraktan: 200-250 cc. 100 L su ile
  • Topraktan: 2-3 L dekara uygulama önerilir.

Not: Verilen doz uygulama başına miktardır ve tavsiye niteliğindedir.

Elementel Kükürt:

80

Ek Bilgi(*):

Her bir kükürt tanesi yaklaşık 2 µ çapındadır.