Oligro Sonacid

Açık alan tarla topraklarında ve seralarda oluşan tuzluluk, bitkisel üretimde verim kayıplarına neden olmaktadır. Sulamanın ve evaporasyonun (toprak yüzeyinden buharlaşma) sık görüldüğü, yoğun olarak yetiştiricilik yapılan açık alan tarımında ve seralarda tuzluluk meydana gelir. Bu tip alanlarda yetişen bitkiler, topraklardaki tuzlulaşmanın seviyesine bağlı olarak, su ve besin elementi almakta zorlanır ve istenen verimler alınamaz hale gelir. Oligro Sonacid ile tuzluluktan kaynaklanan sorunlar en aza indirilmiş olur.

Oligro Sonacid, toprakların tuzdan arındırılmasında yardımcı olur. Ayrıca damla sulama sistemlerinin temizlenmesinde de çok etkilidir. Suda çözünür bitki besin elementleriyle birlikte kullanılabilir. Yaprak uygulamalarında karışım kolaylığı sağlar.

Özel içeriğinden dolayı azot kaynağı sağlar. Sodyum ve diğer bağlantılı iyonların yıkanmasını artırır, tuzlu ve kireçli toprakların ıslahına yardımcı olur.

Teknoloji: NOCH
Ambalaj: 1 – 5 – 20 Litre
pH: 0
EC: 0

Stok kodu: SNCD

Kullanım Tavsiyesi

Oligro Sonacid pH regülatörü; bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için yetiştiriciliğin uygun safhasında;

  • Topraktan: 150-250 mL / 1000 L

Not: Verilen doz uygulama başına miktardır ve tavsiye niteliğindedir.

Garanti Edilen İçerik W/W%

- Üre Azotu (NH2-N):

15

Elementel Kükürt (S):

15

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3):

40