Özel Tarım Kimyasalları

Yüksek Teknoloji Özel Tarım Kimyasalları

Yüksek teknoloji ile üretilen ve bitkisel üretimde maksimum verim sağlayan Oligro marka gübrelerin etkisini en üst seviyeye taşımak, gübreleme ve ilaç maliyetlerini göreceli olarak düşürmek için bazı özel tarım kimyasalları da portföyümüzde bulunmaktadır.

Özellikle kök bölgesinde toprak pH’sını düşürmek, faydalı mikroorganizmaların kök bölgesinde çoğalmasını sağlamak, dolayısıyla başta kükürt olmak üzere besin elementlerinin miktarını ve yarayışlılığını artırmak adına mükemmel bir çözüm olan Sulfotar SC800 için Pakistan’da beste bile yapıldığını da belirtelim.