Organik ve Organomineral Gübreler

Yüksek Kaliteli Organik Organomineral Gübreler

Organik madde içerikli gübreler bitki gelişim üzerinde etkili olduğu gibi tarım topraklarının yapısını iyileştirmede de son derece etkilidir. Ayrıca mineral gübreler ile kombine uygulanması mineral gübrelerin yarayışlılarını artırır. Organik gübreler, diğer gübrelerin verimli kullanımı ile ilgili olarak daha büyük bir etki sağlar.

Organomineral gübrenin toprak yapısı ve bitki gelişimi üzerine olan etkisi, büyük baş hayvan veya kümes hayvan dışkısına göre kıyaslanamayacak ölçüde yüksektir. Ek olarak, hayvan dışkısının kompostlanmadan gübre olarak uygulanması bilimsel olarak da kesinlikle önerilmez.

Yüksek teknoloji ile üretilen Organomineral gübreler, bitkilerinizden en iyi verimi elde etmek, toprağın fiziksel özelliklerin iyileştirmek (su tutma oranını artırmak, toprakta su ve hava dengesini optimum oranda sağlamak vb.), toprak mikrobiyal dengesini sağlamak için çiftçinin vaz geçilmezidir.