İnorganik Sıvı Gübreler

Yüksek Kaliteli İnorganik Sıvı Gübreler

Yüksek kaliteli inorganik sıvı gübrelerimizle, mahsulünüzden en iyi ve yüksek verimi elde etmenizi amaçlıyor ve bunun yanı sıra çevresel faktörleri de en üst seviyede önemsiyoruz.

Bu sebeple inorganik gübrelerimizi, toprakta birikim yapmayacak, bitki tarafından en üst seviyede alınabilecek, sürdürülebilir tarım kriterlerine uygun formülasyonlarla tasarladık.

İş gücünü en optimum şekilde kullanmanızı ve gübreden en yüksek faydayı elde etmenizi sağlayan bu gübreler (suda çözme süresi, konsantrasyon doğruluğunu yakalama vb.) yüksek konsantrasyonlu içerikleri ile çiftçinin kolay ve etkili bir şekilde gübreleme yapmasına imkân sağlar. Suda çözünür gübrelerin hazırlanması esnasında karşılaşılabilecek bazı zorlukların (Çökelme, istenmeyen reaksiyonlar vb.) ortadan kalkar.

Hesaplı, yüksek kaliteli, optimum verimli.